Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [24 / 36] >

Prawo pracy

Jak prowadzić ewidencję okresów zatrudnienia pracowników tymczasowych

Pracodawca użytkownik musi prowadzićw swoim zakładzie ewidencję okresów pracy pracownika tymczasowego. W ewidencji tej należy wskazać wszystkie okresy pracy tymczasowej danej osoby, bez względu na to, z jakiej agencji pracy tymczasowej osoba ta do niego trafiła. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy osoba ta pracowała na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Obowiązuje jednocześnie stosunkowo długi okres przechowywania ewidencji pracowników tymczasowych, który łącznie może obejmować nawet 6 lat.