Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [33 / 36] >

Zasiłki

Jak wypłata trzynastki za 2017 r. wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom sfery budżetowej, tzw. trzynastka, zawsze jest zaliczane do podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego,ponieważ stanowi przychód, od którego jest obliczana składka na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość trzynastki stanowi określony procent wynagrodzenia pracownika przysługującego za czas faktycznie przepracowany, co oznacza, że pracownik nie zachowuje do niej prawa za okresy niezdolności do pracy czy macierzyństwa.