Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [29 / 36] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Które świadczenia i wypłaty w związku z ustaniem zatrudnienia podlegają oskładkowaniu

Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy wiąże się z licznymi obowiązkami, których musi dopełnić pracodawca. Zalicza się do nich m.in. konieczność dokonania określonych wypłat na rzecz pracownika. W zależności od sytuacji mogą to być ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy, odszkodowania lub rekompensaty, a czasami – odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. O obowiązku oskładkowania takich wypłat decydują różne okoliczności, w tym charakter świadczenia, podstawa prawna jego wypłaty, obowiązujące u pracodawcy wewnętrzne przepisy o wynagradzaniu, a nawet indywidualne postanowienia zawarte w umowach o pracę.