Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Kodeks kadr i płac

Ustawa zasiłkowa 2018 z komentarzem

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) * Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] ** 1. Świadczenia pieniężne na warunkach i w wysokości określonych ustawą przysługują