Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [17 / 45] >

Aktualności

Podklasy działalności według PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców. Podklasy działalności, wskazane w załączniku do rozporządzenia, obejmują sektory: rolnictwa, ogrodnictwa,