Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [16 / 45] >

Aktualności

Większa ochrona cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił, że zezwolenie na pracę zostanie wydane bez konieczności przedłożenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych przez obywateli polskich, dla cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o