Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [15 / 45] >

Aktualności

Zmiany w powierzaniu cudzoziemcom pracy bez zezwolenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchylił przepis, który stanowił, że powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, w przypadku cudzoziemców