Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [14 / 45] >

Aktualności

Zasady postępowania przy uzyskiwaniu zezwoleń na pracę cudzoziemców

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił: typy zezwoleń na pracę cudzoziemców, tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę oraz tryb przeprowadzania przez starostę działań sprawdzających, na podstawie rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, czy zaspokojenie potrzeb kadrowych mogłoby nastąpić