Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [9 / 45] >

Aktualności

Zmiany w ustawie okołobudżetowej na 2017 r.

Sejm zmienił  ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. W wyniku nowelizacji minister właściwy do spraw budżetu może w 2017 r. dokonać m.in. zmiany przeznaczenia rezerw celowych na wypłaty nagród motywacyjnych dla funkcjonariuszy Policji do wysokości 5