Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [7 / 45] >

O to pytają kadrowi

Czy pracodawca może żądać oryginału aktu urodzenia dziecka pracownicy występującej z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego

PROBLEM Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Dołączyła do niego kserokopię aktu urodzenia swojego dziecka. Czy pracodawca może żądać jego oryginału? RADA Nie! Jeśli pracodawca ma wątpliwości co do danych zwartych w