Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [33 / 45] >

Wynagrodzenia

Jak dokonać potrącenia komorniczego z trzynastki za 2017 r.

PROBLEM Wynagrodzenie jednego z naszych pracowników jest zajęte przez komornika z tytułu niespłaconego kredytu. Z pensji pracownika potrącamy 50% wynagrodzenia w przyjętym u nas terminie płatności wynagrodzeń, który przypada 28. dnia każdego miesiąca. Ponadto dokonujemy potrąceń z innych świadczeń, jakie otrzymuje pracownik,