Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [28 / 45] >

Prawo pracy

Czy pracownika, który trwale zaprzestał sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, trzeba wezwać do pracy

PROBLEM Wiemy, że w razie ustalenia, iż pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia uzyskania takiej wiadomości. Czy w takim przypadku pracodawca musi koniecznie wezwać