Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [41 / 45] >

Zasiłki

Jak obliczyć zasiłek po przejęciu zakładu pracy

Od 15 stycznia 2018 r. przejęliśmy pracowników spółki na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy. Przez okres 12 miesięcy pracownicy otrzymywali wynagrodzenie na podstawie regulaminu wynagradzania. U nas obowiązuje układ zbiorowy pracy, który obliguje nas do wypłacania dodatku stażowego. Od 15 stycznia 2018 r. wszystkim przejętym pracownikom zmieniły się zasady wynagradzania (na takie jak w naszej firmie). Zaprzestaliśmy wypłat zmiennych premii regulaminowych oraz prowizji. Jak naliczyć podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika, który dostarczył zwolnienie na okres od 2 stycznia do 1 lutego 2018 r.?