Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [27 / 45] >

Prawo pracy

Czy można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia

PROBLEM Jeden  z pracowników firmy został oskarżony o mobbing, molestowanie, dyskryminację oraz naruszanie dóbr osobistych innych pracowników zespołu. Pracodawca wszczął w tym zakresie postępowanie antymobbingowe i antydyskryminacyjne zgodnie z obowiązującą u niego wewnętrzną procedurą. Postępowanie toczy się z udziałem