Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [42 / 45] >

Zasiłki

Czy pracodawca musi podwyższyć podstawę wymiaru zasiłku do kwoty minimalnego świadczenia, jeśli pracownik ma nieobecność nieusprawiedliwioną

Jeden z naszych pracowników, który rozpoczął u nas pracę na podstawię umowy o pracę od 1 grudnia 2017 r., stał się niezdolny do pracy od 15 stycznia 2018 r. Pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia. W grudniu 2017 r. pracownik miał 5 dni nieusprawiedliwionej nieobecności niepłatnej. Czy powinniśmy mu podwyższyć podstawę wymiaru zasiłku do minimalnej podstawy obowiązującej w 2018 r.?