Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [40 / 45] >

Zasiłki

Najważniejsze orzeczenia sądowe dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku

W praktyce pojawia się wiele problemów z ustalaniem podstawy wymiaru zasiłków nie tylko w przypadku pracowników, ale również osób prowadzących działalność gospodarczą. Poniżej omawiamy najważniej orzeczenia dotyczące kwestii ustalania podstawy wymiaru zasiłku, z których wynika, że w razie zmiany tytułu do ubezpieczeń z obowiązkowego ubezpieczenia pracowniczego (wskutek ustania zatrudnienia) na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (np. z tytułu prowadzenia działalności) w podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać wynagrodzenia otrzymywanego z umowy o pracę.