Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [38 / 45] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Którzy płatnicy muszą przekazać do ZUS informację ZUS IWA za 2017 r.

31 stycznia 2018 r. upływa termin na złożenie do ZUS „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” - ZUS IWA. ZUS ustali stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres składkowy tym płatnikom, którzy za trzy ostatnie, kolejne lata kalendarzowe przesłali do ZUS informację ZUS IWA za 2017 r. Pozostali płatnicy składek będą zobowiązani samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej ich od 1 kwietnia 2018 r.