Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [43 / 45] >

Zasiłki

W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla nauczyciela przy zmianie wymiaru czasu pracy

Nauczyciel był zatrudniony w szkole, w której znajdowały się gimnazjum i szkoła podstawowa. Pracował na 1/2 etatu w szkole podstawowej i na 1/2 etatu w gimnazjum. Od 1 września 2017 r. ma pełny etat w szkole podstawowej, bo gimnazjum zostało zlikwidowane. Nauczyciel zachorował w październiku 2017 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić dla niego podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?