Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [32 / 33] >

O to pytają kadrowi

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracownika

PROBLEM: Jeden z kluczowych pracowników złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca odmówił jego przyjęcia i jest w trakcie negocjowania z pracownikiem warunków, na jakich zgodzi się on nie zmieniać pracy. Czy w tej sytuacji wypowiedzenie pracownika można uznać za nieważne? RADA: Nie! Wypowiedzenie umowy