Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [7 / 33] >

Aktualności

Organ upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

Minister Energii ponowił upoważnienie dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej